Kontakty

Obchodné meno:                    JASONA s.r.o.

Adresa:                                 Rokošská 5,

                                             957 01 Bánovce nad Bebravou

 

IČO:                                     46266224

DIČ:                                     2023312665

IČ DPH:                              SK2023312665

 

Zápis v registri:               Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

                                             Trenčín, oddiel Sro, vo vložke číslo 24824/R.

IBAN:                                    SK32 1111 0000 0014 1434 8001

 

Telefón:                                  +421 917 548 276

E-mail:                                    info@partybigstory.sk

 

Zodpovedný vedúci:           Ing. Soňa Ďurčová

 

Príjem objednávok cez e-shop:                                             nonstop

Prevádzková doba (dostupnosť na tel. linke / e-maily):       Pondelok až Piatok od 10.00 do 16.00

 

 

Orgán dozoru:                  Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

                                              so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj

                                              Hurbanova 59

                                              911 01 Trenčín

                                              tel: 032/6400 109

                                              e-mail: tn@soi.sk

                                              http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi